Inschrijvingen

De inschrijvingen voor dit schooljaar zijn afgesloten.
Inschrijven voor 2018-2019 kan vanaf 4 juni 2018.

Inschrijvingsgeld 2017

  • tot 17 jaar: € 65
  • tot 17 jaar met vermindering: € 42
  • van 18 tot 24 jaar: € 129
  • vanaf 25 jaar: € 307
  • vanaf 25 jaar met vermindering: € 129

De stad voorziet een aanvullende bijdrage van €4 per leerling
De leeftijd is deze op 31 december 2017

Inwoners van Blankenberge met een bescheiden budget kunnen recht hebben op een vrijetijdstoelage.
Info en aanvragen : Sociaal Huis Blankenberge.

Vermindering

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september 2017.

€42
Gezinskorting

Geen attest nodig

(tenzij het andere gezinslid de lessen in een andere academie volgt)

€42
Meerdere studierichting DKO

Geen attest nodig

(tenzij de studierichting in een andere academie gevolgd wordt)

€42
Pleegkinderen

Attest van dienst voor pleegzorg

€42
Kinderen met een handicap van ten minste 66% (= 4pt in pijler 1) die het verhoogd kindergeld ontvangen

Attest van het kinderbijslagfonds

€129
Uitkeringsgerechtige werklozen
(of kind ten laste van : € 41)

Attest van de VDAB

€129
Leefloners
(of kind ten laste van: € 41)

Attest van het OCMW

€129
Personen met een handicap van ten minste 66%
(of kind ten laste van: € 41)

Attest van de mutualiteit

De leeftijd is deze op 31 december van het schooljaar in kwestie.

Personen ten laste moeten ook een attest 'samenstelling van het gezin' afgeven.

Heb je nog een vraag contacteer ons hier.